Zdjęcie

Obraz

Bezpieczny i solidny partner w przetwórstwie petfood


Na rynku mięsnym działamy od 1991 roku. W 2004 roku oddaliśmy nowoczesną, spełniającą wszystkie normy Unii Europejskiej halę do produkcji komponentów karmy dla zwierząt domowych.

Obraz

HALA DO PRODUKCJI KOMPONENTÓW KARMY

Posiadamy wysoko specjalistyczne urządzenia do rozdrabniania i przerobu elementów mięsnych. W ciągu technologicznym wykorzystujemy detektor metalu. Pozwala to na utrzymanie wysokiej jakości i czystości naszych produktów. Do zamrażania szokowego stosujemy zamrażarki płytowe o dużej wydajności chłodniczej, które pozwalają nam utrzymać optymalną świeżość i jakość. W naszym zakładzie znajduje się też nowoczesny magazyn chłodniczy z temperaturą -25 stopni Celsjusza.

Na każdym etapie produkcji stosujemy nowoczesny system identyfikacji każdej partii i asortymentu komponentów, czyli obowiązującą procedurę śledzenia towaru Traceability. Mamy w ten sposób możliwość monitorowania surowca od producenta przez proces produkcji do klienta. Stanowi to rękojmię zgodności sanitarnej, przewidzianej przepisami bezpieczeństwa.