Produkcja komponentów karmy dla zwierząt domowych


Posiadamy wysoko specjalistyczne urządzenia do rozdrabniania i przerobu elementów mięsnych. W ciągu technologicznym wykorzystujemy detektor metalu. Pozwala to na utrzymanie wysokiej jakości i czystości naszych produktów. Do zamrażania szokowego stosujemy zamrażarki płytowe o dużej wydajności chłodniczej, które pozwalają nam utrzymać optymalną świeżość i jakość. W naszym zakładzie znajduje się też nowoczesny magazyn chłodniczy z temperaturą -25 stopni Celsjusza.

Obraz

Na każdym etapie produkcji stosujemy nowoczesny system identyfikacji każdej partii i asortymentu komponentów, czyli obowiązującą procedurę śledzenia towaru Traceability. Mamy w ten sposób możliwość monitorowania surowca od producenta przez proces produkcji do klienta. Stanowi to rękojmię zgodności sanitarnej, przewidzianej przepisami bezpieczeństwa.